تنظیمات دستگاه جوجه کشی منشورپارس

  • چهارشنبه ٢۷ اسفند ۱۳۹۹ - ٨ : ٢٢

تنظیمات دستگاه های قدیمی منشورپارس: با توجه به برند کنترلر دستگاه خود تنظیمات زیر را انجام دهید:

تنظیمات دستگاه های قدیمی منشورپارس:

با توجه به برند کنترلر دستگاه خود تنظیمات زیر را انجام دهید:

 

رطوبت سنج anly

دکمه set را 5 ثانیه فشار دهید

Hst=1…….odl=0….act=h……..pof=0

 

ترموستات anly

دکمه setرا 5 ثانیه فشار دهید.

Hst=0…….odl=0……act=h……ton=120….tof=120…..pof=0…

تنظیمات تایمر

وقتی که دستگاه خاموش است همزمان با فشردن دکمه set دستگاه را روشن کنید.

Hsp=125…..lsp=-50…..ah=0….adl=0……af1=t…..loc=0

 

…………………………………………………………

رطوبت سنج سانوارد

Dif=1…….dlt=0…….type=h…….rst=0

دما سانوارد

Dif=0….dlt=0….type=h….pro=100….rst=0

…………………………………………………………

کنترلرbr6

0=heat….1=0.5….2=0….3=0…..4=90……5=-40……6=1….7=120…

..8=120…

9=0…....


تنظیمات دستگاه جوجه کشی منشور پارس

پرورش مرغ بومی

دوره جامع پرورش شترمرغ

دوره جامع پرورش بلدرچین

پکیج آموزشی اصول جوجه کشی