انتخاب گله‌های مادر بلدرچین

  • پنج شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۹٨ - ۷ : ۱٠

مناسب ترين پيشنهاد جهت تشکيل گله‌های مادری و به دست آوردن تخم هایی با درصد نطفه داری بالا استفاده از ترکيب گله 1 نر به ازای هر 5- 3 ماده می باشد که در اين حالت بيشترين احتمال جهت توليد تخم هائی با نطفه داری مناسب وجود دارد.

انتخاب گله‌های مادر بلدرچین

مناسب ترين پيشنهاد جهت تشکيل گله‌های مادری و به دست آوردن تخم هایی با درصد نطفه داری بالا استفاده از ترکيب گله 1 نر به ازای هر 5- 3 ماده می باشد که در اين حالت بيشترين احتمال جهت توليد تخم هائی با نطفه داری مناسب وجود دارد.

در هنگام شروع کار می توان از سه روش معمول جهت تشکيل گله استفاده کرد که عبارتند از:

۱ - خريد تخم‌های نطفه‌دار و جوجه کشی در مزرعه

 ۲- خريد جوجه های مادر يک روزه

 ۳- خريد نيمچه های آماده تخم گذاری

بايستی توجه داشت که هر کدام از موارد بالا دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود هستند و انتخاب يکی از آنها برای شروع کار منوط به در نظر گرفتن عوامل گوناگونی است.

به‌ طور مثال در موارد 1 و 2 با اينکه ميزان سرمايه اوليه مورد نياز کمتر از حالت سوم می باشد اما تنها هنگامی پيشنهاد می‌گردد که شما بعنوان يک پرورش‌دهنده داری تجربه کافی در جوجه کشی و پرورش جوجه يک روزه باشد که در غير اينصورت با مشکلات جدی در کار مواجه خواهيد شد.

و اما در حالت سوم با وجود اينکه در ابتدای کار شما نياز به سرمايه‌گذاری بيشتری جهت خريد پرندگان مادر داريد، اما ريسک کمتر و مدت زمان سريعتری که برای رسيدن به توليد صرف می شود امکان بهره‌برداری سريعتر را به شما خواهد داد. حال صرفنظر از روشهای سه‌ گانه پيشنهاد شده و اينکه کدام يک از آنها بيشتر با شرايط شما سازگار هستند بايد به اساسی‌ترين نکته نيز اشاره کرد و آن اين است که در هر حال سعی نمائيد با انتخاب مناسبترين نژاد از لحاظ ميزان توليد تخم، داشتن وزن کشتار بالا، دارا بودن ضريب تبديل پائين، دارا بودن بيشترين سازگاری با اقليم طبيعی منطقه و مقاومت مناسب نسبت به عوامل نامساعد محيطی از معتبرترين مزارع، گله‌ای خوب با قابليت‌های ژنتيکی بالا و توانائی توليد مناسب را تشکيل دهيد و مطمئن باشيد که صرف هرگونه هزينه منطقی در اين گام متضمن سودآوری بيشتر مجموعه شما خواهد بود.

با وجود تمامی موارد گفته شده، انتخاب مناسب ترين روش جهت راه اندازی يک مزرعه منوط به بررسی کامل شرايط محيطی، فنی واجرائی پروژه می‌ باشد که در اين خصوص بايستی از کارشناسان خبره فن ياری گرفت.


تنظیمات دستگاه جوجه کشی منشور پارس

پرورش مرغ بومی

دوره جامع پرورش شترمرغ

دوره جامع پرورش بلدرچین

پکیج آموزشی اصول جوجه کشی